Warsztaty i szkolenia

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,169/Warsztaty-i-szkolenia.html

Warsztaty i szkolenia to ważny element działań Zespołu Rozwoju Organizacji. Są one często składnikiem większych projektów, ale też "produktem samoistnym". Prowadzimy m.in. następujące szkolenia, z reguły w formule warsztatowej:

Powyższe szkolenia i warsztaty prowadzimy praktycznie wyłącznie w formule zamkniętej - dzięki temu ich treść dopasowana jest do realiów konkretnego Klienta.