P. Wróbel - Strategie prywatnych inwestorów w projektach PPP

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,199/Strategie-prywatnych-inwestorow-w-projektach-PPP.html

Materiał pokonferencyjny - na Konferencję Gdańskiego Towarzystwa Naukowego "Partnerstwo publiczno-prywatne", Gdańsk, 26 maja 2007 r. Opublikowany w: J. Majewski (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Materiały pokonferencyjne, GTN, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-60693-06-3.

Treść w załączonym pliku PDF poniżej.