Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,221/Auditor-wewnetrzny-ZSZ-wg-ISO-9001-2015-ISO-14001-2015-ISO-45001.html

Najbliższe terminy

22.09.2020 - 24.09.2020 Gdynia Zgłoszenie do druku

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z podstawowych wymogów norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu w aspektach jakościowych, środowiska i BHP. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy przeprowadzają audit.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych w zintegrowanych systemach zarządzania, do pełnomocników, do auditorów wewnętrznych w pojedynczych systemach zarządzania i pozostałych osób z kadry kierowniczej.

Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- zdobędą wiedzę na temat:

- rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP.