System Mierników Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,25/System-Miernikow-Strategicznych.html