Szkolenia i warsztaty

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,291/Szkolenia-i-warsztaty.html

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z kilku obszarów tematycznych, takich jak standardy zarządzania, zarządzanie projektami, finanse, rozwój organizacji. Na życzenie naszych klientów realizujemy warsztaty na ich wyłączne potrzeby, uwzględniając potrzeby, uzgodniony zakres tematyczny oraz specyfikę działalności organizacji.