Trening asertywności z elementami twórczego myślenia

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,300/Trening-asertywnosci-z-elementami-tworczego-myslenia.html

Najbliższe terminy

Program uczy jak świadomie kształtować odpowiednie relacje z innymi oraz jak zmniejszyć ilość konfliktów wynikających z postawy biernej, agresywnej i manipulacyjnej.  Szkolenie uczy otwartego przyjmowania cudzych opinii i poglądów przy zachowaniu własnej godności.

Informacje i zgłoszenia:

Osoby zainteresowane programami otwartymi prosimy o kontakt.