O firmie

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,31/O-firmie.html

Spółka Doradca zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych konsultantów, świadczących usługi z zakresu zarządzania oraz strategii gospodarczej na terenie Polski i innych krajów europejskich. Utrzymujemy także kontakty z licznymi ekspertami spoza stałego zespołu firmy, a także firmami krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu do naszych specjalności należy realizacja przedsięwzięć doradczych dużej skali.

Pracujemy na rzecz przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych, m.in. administracji rządowej, lokalnej, Unii Europejskiej i jej agend oraz innych instytucji międzynarodowych (np. EBOiR, Banku Światowego oraz USAID). Podejmujemy się najtrudniejszych, niestandardowych zadań, przynoszących naszym zleceniodawcom konkretne i wymierne korzyści.

Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się zleceniami realizowanymi nie tylko na całym obszarze Polski, ale też w Słowenii, Rosji, Estonii, Kazachstanie, Kosowie, na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie.

Ściśle współpracujemy ze spółką Doradca Auditors (biegli rewidenci), uzupełniającą zakresem działalności nasze kompetencje. Spółka Doradca jest także członkiem międzynarodowej grupy firm doradczych w dziedzinie zarządzania - E-I Consulting Group.