E-learning czynnikiem sukcesu

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,310/E-learning-czynnikiem-sukcesu.html

Zalety naszego szkolenia e-learningowego:
Dostęp do szkolenia e-learningowego możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z Internetem. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania – wystarczy jedynie login i hasło.

Moduły szkoleniowe (e – learning) oparte są na ćwiczeniach. Uczestnicy otrzymują punkty za każde prawidłowo rozwiązane ćwiczenie. Każdy uczestnik może się uczyć w swoim własnym tempie i w wolnych chwilach.

Pracując „on-line” uczestnicy natychmiast otrzymują odpowiedź zwrotną na rozwiązywane ćwiczenia.
Istnieje możliwość wydrukowania lub zapisania materiałów z e-learningowej części szkolenia.
Kurs nie wymaga od uczestnika żadnych szczególnych umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania czy też komputera.
Wersja demonstracyjna szkolenia PM Fundamentals - Podstawy Zarządzania Projektem. Po otwarciu można wybrać jedną z trzech dostępnych wersji językowych.

Kursanci pracują pod opieką trenera (telecoacha) – wsparcie to zapewnia, że uczestnicy będą robić regularne postępy w nauce. Dodatkowo, trener recenzuje rozwiązywane ćwiczenia. Uczestnicy mogą poprzez email zadawać pytania telecoach’owi, na które otrzymują szybką odpowiedź.