Zdobądź punkty PDU!

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,312/Zdobadz-punkty-PDU-.html

Szkolenia elearningowe, które proponujemy zostały zaakceptowane przez PMI jako zgodne z metodologią PMI, a STS jest firmą szkoleniową akredytowaną przez PMI Global (PMI Registered Education Provider) pod numerem 2073.

Liczba punktów PDU za ukończenie poszczególnych szkoleń elearningowych:

Kursy E-learning Punkty PDU
Podstawy zarządzania projektami 12
Zaawansowane zarządzanie projektami 18
PM Team Leader/ Przywództwo 12
PM PMBOK® 5th Edition 24
PM Program & Portfolio Management 12
X-AM for the PMP® Exam Preparation & Simulation 20
PMP® PrepPack 44
X-AM for the CAPM® Exam Preparation & Simulation 15
CAPM® PrepPack 39
X-AM for the PMI-SP® Exam Preparation & Simulation 4
PMI-SP® PrepPack 12
Project Management Scheduling 8