Doradca w Bazie Usług Rozwojowych

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,405/Doradca-w-Bazie-Uslug-Rozwojowych.html

Nasze szkolenia ISO znalazły się w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez PARP – jesteśmy tam zarejestrowani jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Z Bazy PARP korzystają przedsiębiorcy, otrzymujący dofinansowanie na szkolenia w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania usług rozwojowych w wybranych województwach. http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/