Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny poradnik partnerstwa

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,410/Partnerstwo-publiczno-prywatne.-Praktyczny-poradnik-partnerstwa.html

Jarosław Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny poradnik partnerstwa, ODDK, Gdańsk 2016, 233 s., ISBN 978-83-7804-321-8.

Podręcznik PPP 2016 - okładka

Poradnik, w prosty sposób przedstawiający skomplikowane nieraz kwestie, dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Odpowiada na szereg pytań, dotyczących m.in. modelu partnerstwa, sposobu wdrażania projektu PPP, oceny opłacalności, analiz ryzyka i wyboru partnera.