Badania rynku w ciekawych branżach

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,426/Badania-rynku-w-ciekawych-branzach.html

Doradca prowadzi badania rynku w ciekawych branżach: dotyczące surowców i produktów chemicznych (rynek krajowy i międzynarodowy), dla dużych firm z branży chemicznej, oraz prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu dotyczącego elektromobilności. W tej ostatniej dziedzinie mamy szerokie doświadczenia w odniesieniu tak do samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych.