Doradca na Zamku

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,432/Doradca-na-Zamku.html

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to jeden z najciekawszych zabytków na Pomorzu Zachodnim. Nie wszyscy wiedzą, że to także instytucja kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie. Doradcy powierzono przeprowadzenie wszechstronnych analiz działalności Zamku wraz z badaniami ankietowymi oraz określeniem kierunków rozwoju. Prace, zakończone w maju 2021 roku, finansowane byłby ze środków ForHeritage - programu UE, wspierającego zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie