"Nowy Port 2030+" - ogłoszone postępowanie PPP

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,435/-Nowy-Port-2030-ogloszone-postepowanie-PPP.html

We wrześniu 2023 r. Miasto Gdańsk ogłosiło postępowanie, którego celem jest wybór partnera do projektu PPP "Nowy Port 2030+". Projekt zakłada zagospodarowanie w istotnej części zaniedbanych terenów w dzielnicy Nowy Port oraz wybudowanie obiektów celu publicznego, w tym m.in. pływalni oraz żłobka. Spółka Doradca wspiera Miasto w realizacji projektu od etapu opracowania Oceny Efektywności. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na  koniec października 2023 r.