Strategia i zarządzanie

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,48/Strategia-i-zarzadzanie.html

Do określenia własnej drogi ku wyrazistej przyszłości na rynku zmieniającym się i rozwijającym tak szybko, jak w Polsce, potrzebna jest konkretna strategia. Klientom świadomym przyszłej roli, jaką zamierzają odegrać na polskim rynku, Doradca oferuje wsparcie strategiczne oraz doradztwo w zakresie zarządzania.

Planowanie i wdrażanie strategii wymaga rozwiązywania problemów na wszystkich szczeblach struktury przedsiębiorstwa i w różnych dziedzinach. Szczególnie dużym wyzwaniem są radykalne zmiany, wynikające z przekształceń własnościowych oraz głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Samorządom terytorialnym szczególnie polecamy System Mierników Strategicznych.