Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

Najbliższe terminy

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Przedstawiciela Kierownictwa w zintegrowanym systemie zarządzania jakością (wg ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz bhp (PN-N 18001 lub OHSAS 18001). Szkolenie jest kierowane głównie do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Pełnomocnika, jak również dla osób pełniących tę funkcję, które chcą uaktualnić oraz usystematyzować swoją wiedzę. Przy projektowaniu programu szkolenia przeanalizowaliśmy potrzeby i problemy, z którymi najczęściej w praktyce spotykają się osoby pełniące obowiązki Pełnomocnika.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • 8 zasad zarządzania;
 • szczególna rola przywództwa i zaangażowania pracowników;
 • Pełnomocnik: zadania, odpowiedzialność i uprawnienia, rola w organizacji;
 • zarządzanie projektem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania -narzędzia planowania realizacji projektu, zakres systemu;
 • polityka i cele;
 • model procesu wg ISO 9001:2008; zarządzanie procesami – identyfikacja procesów organizacji, ich mapowanie, określanie miar skuteczności, monitorowanie i pomiary;
 • identyfikacja aspektów środowiskowych, zarządzania, monitorowanie
 • i pomiary,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie, monitorowanie i pomiary,
 • tematy sprawiające najwięcej problemów,
 • dokumentacja systemu zarządzania zgodna z normami: księga zarządzania, procedury, instrukcje, przepisy; nadzór nad dokumentami i zapisami;
 • monitorowanie skuteczności systemu – cykl audytu wewnętrznego, planowanie audytów procesów, działania korygujące i zapobiegawcze;
 • przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe;
 • utrzymanie i doskonalenie ZSZ - model doskonalenia Deminga
 • komunikacja i praca zespołowa;
 • opór przed zmianą – jak diagnozować, jak sobie z nim radzić;
 • czynniki decydujące o skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania - szanse i zagrożenia;
 • model procesu wg ISO 9001:2008; zarządzanie procesami – identyfikacja procesów organizacji, ich mapowanie, określanie miar skuteczności, monitorowanie i pomiary;
 • identyfikacja aspektów środowiskowych, zarządzania, monitorowanie
 • i pomiary,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie, monitorowanie i pomiary,
 • tematy sprawiające najwięcej problemów,
 • dokumentacja systemu zarządzania zgodna z normami: księga zarządzania, procedury, instrukcje, przepisy; nadzór nad dokumentami i zapisami;
 • monitorowanie skuteczności systemu – cykl audytu wewnętrznego, planowanie audytów procesów, działania korygujące i zapobiegawcze;
 • przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe;
 • utrzymanie i doskonalenie ZSZ - model doskonalenia Deminga
 • komunikacja i praca zespołowa;
 • opór przed zmianą – jak diagnozować, jak sobie z nim radzić;
 • czynniki decydujące o skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania - szanse i zagrożenia;
 • kiedy korzystać z pomocy zewnętrznej;
 • kontakty z firmą certyfikującą – audyty certyfikujące, sprawdzające.

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się ogólnym zrozumieniem zawartości, zastosowania i wdrażania norm systemu zintegrowanego.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm