AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z podstawowych wymogów norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu
w aspektach jakościowych, środowiska i BHP. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy obserwują, a później przeprowadzają audit.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

 • wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N- 18001:2004 / OHSAS 18001:2007,
 • podstawową terminologię zarządzania jakością, środowiskowego i bhp,
 • zasady auditowania procesów / obszarów w aspektach jakościowych, środowiskowych
  i bhp,
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2011,
 • techniki auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • cały cykl auditu wewnętrznego – analiza jego etapów.
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rolę w systemie zarządzania,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe.

Kurs kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzające posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych w zintegrowanych systemach zarządzania, do pełnomocników, do auditorów wewnętrznych w pojedynczych systemach zarządzania i pozostałych osób z kadry kierowniczej.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm