WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

Najbliższe terminy

Międzynarodowa Norma ISO 9001 - Systemy Zarządzania Jakością została znowelizowana po raz kolejny. Jej nowa struktura i treść ułatwi Organizacjom zintegrowanie różnych norm systemów zarządzania oraz wykorzystanie tych norm do celów operacyjnych zgodnie z aktualnymi trendami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmienionymi oraz nowymi wymaganiami normy ISO 9001, by umożliwić Państwu przygotowanie się do dostosowania obecnego systemu zarzadzania jakością do zaktualizowanej wersji wymagań lub do zastosowania w Organizacji wymagań normy ISO 9001 po raz pierwszy.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do specjalistów, pełnomocników, osób, które zajmują się koordynacją systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych i osób z kadry kierowniczej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

zdobędą wiedzę na temat:

 • nowej terminologii,
 • struktury norm HLS (High Level Structure),
 • wymagań normy ISO 9001:2015,
 • szczególnej roli kierownictwa organizacji,
 • znaczenia integracji systemu zarządzania bhp z procesami biznesowymi,
 • podejścia procesowego,
 • podejścia opartego na ryzyku,
 • zarządzania zmianą.

rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015,
 • określania kontekstu organizacji,
 • identyfikacji strony zainteresowanych,
 • identyfikacji ryzyk i szans,
 • zaplanowania dostosowania do normy ISO 9001 w swojej firmie.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm