WYMAGANIA NORMY ISO 14001:2015

Najbliższe terminy

Międzynarodowa Norma ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego została znowelizowana po raz kolejny. Jej nowa struktura i treść ułatwi Organizacjom zintegrowanie różnych norm systemów zarządzania oraz wykorzystanie tych norm do celów operacyjnych zgodnie z aktualnymi trendami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmienionymi oraz nowymi wymaganiami normy ISO 14001, by umożliwić Państwu przygotowanie się do dostosowania obecnego systemu zarzadzania jakością do zaktualizowanej wersji wymagań lub do zastosowania w Organizacji wymagań normy ISO 14001 po raz pierwszy.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, pełnomocników, osób, które zajmują się koordynacją systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych i osób z kadry kierowniczej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

zdobędą wiedzę na temat:

 • nowej terminologii,
 • struktury norm HLS (High Level Structure),
 • wymagań normy ISO 14001:2015,
 • szczególnej roli kierownictwa organizacji,
 • aspektów środowiskowych w perspektywie cyklu życia wyrobu,
 • znaczenia integracji systemu zarządzania środowiskowego z procesami biznesowymi,
 • podejścia opartego na ryzyku,
 • zarządzania zmianą.

rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań normy ISO 14001:2018,
 • określania kontekstu organizacji,
 • identyfikacji strony zainteresowanych,
 • identyfikacji ryzyk i szans,
 • zaplanowania dostosowania do normy ISO 14001 w swojej firmie.

 

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm