WYMAGANIA NORMY ISO 14001:2015 | doradca

WYMAGANIA NORMY ISO 14001:2015

Najbliższe terminy

Międzynarodowa Norma ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego zostanie znowelizowana po raz kolejny. Jej nowa struktura i treść ułatwi Organizacjom zintegrowanie różnych norm systemów zarządzania oraz wykorzystanie tych norm do celów operacyjnych zgodnie z aktualnymi trendami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmienionymi oraz nowymi wymaganiami normy ISO 14001, by umożliwić Państwu przygotowanie się do dostosowania obecnego systemu zarzadzania jakością do zaktualizowanej wersji wymagań lub do zastosowania w Organizacji wymagań normy ISO 14001 po raz pierwszy.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

  • nową terminologię,
  • strukturę norm HLS (High Level Structure)
  • interpretację wymagań normy ISO 14001:2015,
  • szczególna rola kierownictwa organizacji,
  • kontekst organizacji i strony zainteresowane,
  • aspekty środowiskowe w perspektywie cyklu życia wyrobu,
  • myślenie oparte na analizie ryzyka,
  • zarządzanie zmianą.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, Pełnomocników, osób, które zajmują się koordynacją systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych i osób z kadry kierowniczej.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku