DOSKONALENIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA WG ISO 9001:2015

Najbliższe terminy

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim dla osób zarządzających firmą, odpowiedzialnych za systemy zarządzania jakością, pełnomocników jakości, specjalistów ds. jakości oraz dla osób zainteresowanych zarządzaniem jakością
i zarządzaniem procesami.

 

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak:

 • ISO 9001:2015 – analiza niezgodności,
 • model procesu wg ISO 9001:2015; zarządzanie procesami,
 • identyfikacja procesów,
 • mapowanie procesów,
 • prowadzenie, monitorowanie i mierzenie procesów,
 • ustalenie kryteriów dla procesów,
 • zarządzanie ryzykiem
 • przegląd procesów pod kątem ich doskonalenia,
 • procesy a struktura organizacyjna,
 • rodzaje/typy procesów,
 • jak sobie radzić z procesem zmian w Organizacji,
 • komunikacja i praca zespołowa,
 • czynniki decydujące o skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością- szanse
  i zagrożenia,
 • skuteczny przegląd zarządzania,
 • utrzymanie i doskonalenie SZJ,
 • zasady zarządzania auditami wewnętrznymi wg ISO 19011,
 • zarządzanie kompetencjami auditorów wewnętrznych,
 • elementy zarządzania zespołem auditorów wewnętrznych, ocena stopnia konfliktowości,
 • dokumentowanie auditów i systemowe działania naprawcze.

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się ogólnym zrozumieniem zawartości, zastosowania i wdrażania normy ISO 9001.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm