AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 /OHSAS 18001

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z podstawowych wymogów norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu 
w aspektach jakościowych, środowiska i BHP. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy przeprowadzają audit.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych w zintegrowanych systemach zarządzania, do pełnomocników, do auditorów wewnętrznych w pojedynczych systemach zarządzania i pozostałych osób z kadry kierowniczej. Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

zdobędą wiedzę na temat:

 • pojęć i zasad systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bhp,
 • wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N- 18001:2004 / OHSAS 18001:2007,
 • wytycznych do auditowania wg ISO 19011,
 • zasad przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditu,
 • zasad auditowania procesów / obszarów w aspektach jakościowych, środowiskowych i bhp,
 • technik auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • działań poauditowych w systemie zarządzania,
 • cyklu auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • cech i kompetencji auditora wewnętrznego.

rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N- 18001:2004 / OHSAS 18001:2007,
 • przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditu, aby dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu,
 • stosowania skutecznych technik prowadzenia auditu,
 • oceny spełnienia wymagań zintegrowanego systemu zarządzania  - analizy i kwalifikacji wyników auditu: niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • pracy w zespole.

 

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku