AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 /OHSAS 18001 | doradca

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 /OHSAS 18001

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z podstawowych wymogów norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

 • wymagania norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N- 18001:2004 /
 • OHSAS 18001:2007,
 • podstawową terminologię zarządzania jakością, środowiskowego i bhp,
 • zasady auditowania procesów / obszarów w aspektach jakościowych, środowiskowych
 • i bhp,
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2011,
 • techniki auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • cały cykl auditu wewnętrznego – analiza jego etapów.
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rolę w systemie zarządzania,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe.

Kurs kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzające posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku