Szkolenia dla Studentów

Od 2006 roku DORADCA Consultants Ltd. we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie auditowania systemów zarządzania wg międzynarodowych norm: ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, PN-N 18001 / OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 17025 – system zarządzania laboratorium.

Odbywają się również szkolenia z dziedziny zarządzania projektami w formule blended-learning (e-learning oraz stacjonarna gra symulacyjna – symulator projektu) na licencji szwajcarskiej firmy STS Sauter Training & Simulation S.A.

Szkolenia dedykowane są szczególnie studentom ostatnich lat studiów ( III rok pierwszego stopnia oraz I - II rok drugiego stopnia), doktorantom i zeszłorocznym absolwentom Politechniki Gdańskiej oraz wyjątkowo studentom z innych wyższych uczelni.

Uczestnicy mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, a przez to zwiększenia swojej szansy na rynku pracy.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: http://www.pg.gda.pl/chem/pl/iso/index.php

Zapraszamy do współpracy studentów z innych uczelni. Co trzeba zrobić: zorganizować odpowiednią grupę uczestników, zorganizować salę na szkolenie. Osobom, które podejmą się koordynacji szkoleń zapewniamy udział w szkoleniach na korzystnych warunkach finansowych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: office(at)doradca.com.pl