Zarządzanie zmianami

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,160/Zarzadzanie-zmianami.html

Zmiany w firmach są nieodłączną cechą ich działania. Są wymuszane przez zmieniający się rynek, działania konkurencji, oczekiwania właścicieli, nowe technologie. Właściwa reakcja na zmiany wymaga nie tylko zaprojektowania rozwiązania, ale także jego skutecznego wdrożenia.
Pracując z naszymi klientami myślimy o skuteczności wdrożenia już w trakcie prac analitycznych i projektowych. Identyfikujemy zagrożenia, pozyskujemy zwolenników zmian, prowadzimy kampanię informacyjną, monitorujemy efektywność wprowadzanych rozwiązań cząstkowych. Konsultanci Doradcy na życzenie Klienta kierują procesem zmian, moderują pracę zespołów zadaniowych, biorą odpowiedzialność za jakość wdrażanych rozwiązań. Identyfikujemy potencjalne skutki zmian nie tylko w obszarze bezpośrednio objętym zmianami, ale także ich wpływ na pozostałych interesariuszy firmy.

Efekty i korzyści

Odbiorcy usługi

Każda organizacja stojąca w obliczu zmian lub będąca w trakcie ich projektowania lub wdrażania

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

Dalkia Polska S.A., Ekolan S.A., ENERGA-OPERATOR SA, Hipodrom Sopot Sp. z o.o., Saur Neptun Gdańsk, STU ERGO HESTIA S.A., TK VECTRA S.A.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zarządzania zmianami i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: pwrobel@doradca.com.pl