Nowość w ofercie Standardów Zarządzania!

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,379/Nowosc-w-ofercie-Standardow-Zarzadzania-.html

Jak rozumieć pojęcie „aktywa” i dlaczego niezbędne jest zarządzanie nimi? Zapraszamy do zapoznania się z opisem nowego szkolenia „Wprowadzenie do systemów zarządzania aktywami wg ISO 55001:2014” w zakładce Szkolenia otwarte/Systemy zarządzania według norm lub u Koordynatora Szkoleń Pani Magdaleny Zyganowskiej 
tel. 058/621 91 86.