Nowość w ofercie Standardów Zarządzania!

Jak rozumieć pojęcie „aktywa” i dlaczego niezbędne jest zarządzanie nimi? Zapraszamy do zapoznania się z opisem nowego szkolenia „Wprowadzenie do systemów zarządzania aktywami wg ISO 55001:2014” w zakładce Szkolenia otwarte/Systemy zarządzania według norm lub u Koordynatora Szkoleń Pani Magdaleny Zyganowskiej 
tel. 058/621 91 86.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności