Doradca w debacie on-line na temat Value for Money w projektach PPP (PARP)

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,397/Doradca-w-debacie-on-line-na-temat-PPP.html

Na zaproszenie organizatora - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - prezes zarządu spółki Doradca wziął udział w eksperckiej debacie on-line na temat Value for Money w projektach PPP.

Zapis wideo debaty dostępny jest na stronach PARP:

Debata - Value for Money (PARP)