Doradca w debacie on-line na temat Value for Money w projektach PPP (PARP)

Na zaproszenie organizatora - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - prezes zarządu spółki Doradca wziął udział w eksperckiej debacie on-line na temat Value for Money w projektach PPP.

Zapis wideo debaty dostępny jest na stronach PARP:

Debata - Value for Money (PARP)

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności