Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018

http://www.doradca.com.pl/x.php/1,418/Auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bhp-wg-ISO-45001-2018.html

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów normy ISO 45001:2018. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przygotowanie do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp, przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu. Większą część szkolenia wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez trenera – doświadczonego auditora.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018, do pełnomocników systemu, specjalistów bhp i pozostałych osób z kadry kierowniczej. Ogólna wiedza na temat technik i metod auditowania przydatna jest w różnych obszarach zarządzania. Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania bhp.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- zdobędą wiedzę na temat:

- rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do przeprowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bhp.