Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów normy ISO 45001:2018. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przygotowanie do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp, przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu. Większą część szkolenia wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez trenera – doświadczonego auditora.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018, do pełnomocników systemu, specjalistów bhp i pozostałych osób z kadry kierowniczej. Ogólna wiedza na temat technik i metod auditowania przydatna jest w różnych obszarach zarządzania. Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania bhp.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- zdobędą wiedzę na temat:

 • pojęć i zasad systemu zarządzania bhp,
 • wymagań normy ISO 45001:2018,
 • wytycznych do auditowania wg ISO 19011,
 • zasad przygotowania, prowadzenia i dokumentowania audytu,
 • zasad auditowania zagadnień bhp w procesach i obszarach,
 • technik auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • działań poauditowych w systemie zarządzania,
 • cyklu auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • cech i kompetencji auditora wewnętrznego.

- rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań normy ISO 45001:2018,
 • przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditu, aby dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu,
 • stosowania skutecznych technik prowadzenia auditu,
 • oceny spełnienia wymagań systemu zarządzania bhp - analizy i kwalifikacji wyników auditu: niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • pracy w zespole.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do przeprowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bhp.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm