Auditor Wewnętrzny wg PN-N-18001/OHSAS 18001

Najbliższe terminy

05.02.2019 - 06.02.2019 Gdynia Zgłoszenie do druku

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów norm PN-N-18001/OHSAS 18001. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy obserwują, a później przeprowadzają audit.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

 • podstawową terminologię i zasady systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • interpretację wszystkich wymagań norm PN-N-18001/OHSAS 18001,
 • techniki auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rolę w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe,
 • cały cyklu auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • kompetencje auditora wewnętrznego,
 • wytyczne do audytowania ISO 19011,
 • kodeks auditora, jego cechy i doskonalenie umiejętności.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają być auditorami wewnętrznymi w swojej organizacji, oraz osób z kadry kierowniczej, którym z różnych względów potrzebna jest wiedza na temat wymagań norm PN-N-18001/OHSAS 18001 i auditowania.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm