Programy naprawcze dla samorządów

Analiza wariantów sytuacji i zarekomendowanie rozwiązań

W sytuacji, w której, przekształcenia mogą zagrozić stabilności finansów samorządu, a zarazem mogą okazać się niezbędne, bądź nawet obligatoryjne, samorządy mogą sięgać po rozwiązania specjalne. Do takich rozwiązań z pewnością należą pożyczki z budżetu państwa udzielane w ramach postępowań ostrożnościowych i naprawczych, wskazane w art. 224 ustawy o finansach publicznych.

Zastosowanie takich narzędzi wymaga wcześniejszych analiz wskazujących, jakie działania mogą zostać podjęte i na ile pozwolą one na realizację postępowania naprawczego. Można to ocenić sporządzając koncepcyjne modele finansowe, oparte na WPF, wariantujące rozwiązania. Odpowiedni dobór rozwiązań będzie zmierzał do minimalizacji kosztów działań naprawczych podejmowanych przez samorząd. Rozwiązania koncepcyjne stanowią wówczas podstawę do opracowania Programów Postępowania Ostrożnościowego lub Naprawczego w układzie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Modele koncepcyjne pozwalają na wytyczenie kierunków zmian i przedstawienie ich w formie prezentacji gremiom samorządowym.

Opracowanie programów naprawczych dla samorządów

Program Postępowania Ostrożnościowego lub Naprawczego stanowi podstawę do udzielenia pożyczki z budżetu państwa, jest też jednym z kilku niezbędnych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o pożyczkę. Program stanowi prognozę przyszłych budżetów samorządu, ostatecznie zmierzającą do stworzenia WPF, uwzględniającego działania naprawcze. Zakres Programu definiuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie pożyczek z budżetu państwa. W celu złożenia wniosku o pożyczkę Program musi przejść procedurę pozytywnego zaopiniowania przez RIO.

Przygotowanie wniosków o pożyczkę z budżetu Państwa

W przypadku wystąpienia konieczności wnioskowania o pożyczkę z budżetu państwa niezbędne będzie opracowanie wniosku o pożyczkę i dokumentacji do wniosku, zawierającej przede wszystkim Program Postępowania Ostrożnościowego, pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Przygotowania wniosku o pożyczkę wymaga również przygotowania instytucjonalnego, uwzględniającego projekty niezbędnych uchwał.

Projekty zrealizowane

Powiat Poddębicki – 2011 rok. Powiat przejął zadłużenie SPZOZ, uzyskał pożyczkę z budżetu państwa i prowadzi postępowanie naprawcze. Oddłużona spółka prowadząca NZOZ w 2012 roku została laureatem w konkursie „Wiktoria” - znak jakości przedsiębiorców, w kategorii szpitale. W ramach prac przygotowano między innymi Program Naprawczy dla Powiatu oraz wniosek o pożyczkę z budżetu. Prace prowadzono w powiązaniu z procesem przekształcenia SPZOZ.

Powiat Gostyniński – 2012 rok. Powiat wyodrębnił części majątku szpitala, doprowadził do zawarcia długoletniej umowy dzierżawy, pozyskując operatora w trybie publicznym, przyjął program naprawczy. W ramach prac przygotowano między innymi Program Naprawczy dla Powiatu.

Powiat Tucholski – 2012 rok. W związku z sytuacją wywołaną przejęciem wierzytelności szpitala, Powiat przyjął program naprawczy w trybie art. 224 Ustawy o finansach publicznych i uzyskał pożyczkę z budżetu państwa. W ramach prac przygotowano Program Naprawczy dla Powiatu oraz wniosek o pożyczkę.

Zapraszamy do kontaktu:

Maciej Starczewski

tel. (58) 621 03 31
tel. (58) 621 91 86
mstarczewski@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku