AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

Najbliższe terminy

08.11.2018 - 09.11.2018 Gdynia Zgłoszenie do druku

Prowadzenie auditów wewnętrznych, to jeden z wymogów normy ISO 9001:2015. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych audytorów.
W trakcie szkolenia uczestnicy obserwują, a później przeprowadzają audit.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

 • podstawową terminologię i zasady systemów zarządzania jakością,
 • interpretację wszystkich wymagań normy ISO 9001:2015,
 • podejście procesowe i zasady auditowania procesów,
 • techniki auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rolę w systemie zarządzania jakością,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe,
 • cały cyklu auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • kompetencje auditora wewnętrznego,
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania wg ISO 19011:2011,
 • kodeks auditora, jego cechy i doskonalenie umiejętności.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, do pełnomocników systemu i pozostałych osób z kadry kierowniczej. Ogólna wiedza na temat technik i metod auditowania przydatna jest w różnych obszarach zarządzania.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm