PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/ OHSAS 18001

Najbliższe terminy

Szkolenie jest kierowane głównie do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Pełnomocnika, jak również dla osób pełniących tę funkcję, które chcą uaktualnić oraz usystematyzować swoją wiedzę. Przy projektowaniu programu szkolenia przeanalizowaliśmy potrzeby i problemy, z którymi najczęściej w praktyce spotykają się osoby pełniące obowiązki Pełnomocnika.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Przedstawiciela Kierownictwa w zintegrowanym systemie zarządzania jakością (wg ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz bhp (PN-N 18001 lub OHSAS 18001).

 

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • 7 zasad zarządzania;
 • szczególna rola przywództwa i zaangażowania pracowników;
 • Pełnomocnik: zadania, odpowiedzialność i uprawnienia, rola w organizacji;
 • zarządzanie projektem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania – narzędzia planowania realizacji projektu, zakres systemu;
 • polityka i cele;
 • zrozumienie Organizacji i jej kontekst;
 • zarządzanie ryzykiem
 • model procesu wg ISO 9001:2015; zarządzanie procesami – identyfikacja procesów organizacji, ich mapowanie, określanie miar skuteczności, monitorowanie i pomiary;
 • identyfikacja aspektów środowiskowych, zarządzanie, monitorowanie i pomiary,
 • cykl życia wyrobu
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie, monitorowanie i pomiary,
 • tematy sprawiające najwięcej problemów,
 • dokumentacja systemu zarządzania zgodna z normami: udokumentowana informacja, procedury, instrukcje, przepisy; nadzór nad dokumentami i zapisami;
 • monitorowanie skuteczności systemów zarządzania – cykl audytu wewnętrznego, planowanie auditów procesów, działania korygujące i zapobiegawcze;
 • przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe;
 • utrzymanie i doskonalenie ZSZ - model doskonalenia Deminga;
 • komunikacja i praca zespołowa;
 • opór przed zmianą – jak diagnozować, jak sobie z nim radzić;
 • czynniki decydujące o skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania - szanse i zagrożenia;
 • kiedy korzystać z pomocy zewnętrznej;
 • kontakty z firmą certyfikującą – audyty certyfikujące, sprawdzające.

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się ogólnym zrozumieniem zawartości, zastosowania i wdrażania norm systemu zintegrowanego. Wykłady zajmują około 40 % czasu szkolenia, a ćwiczenia i praca grupowa – 60 % czasu szkolenia. Kurs kończy się pisemnym egzaminem. Pomyślny wynik kursu dokumentowany jest stosownym świadectwem. Uczestnicy w dniu rozpoczęcia szkolenia otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych oraz szczegółowy program.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku