Systemy zarządzania jakością, środowiskowego i bhp

Zespół Standardów Zarządzania z powodzeniem pomaga przedsiębiorstwom we wprowadzaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm OHSAS 18001 / PN-N 18001. W zespole tym pracują wysoko kwalifikowani konsultanci Doradcy, zarejestrowani w IRCA (International Register of Certificated Auditors), zgodnie z międzynarodowym schematem rejestracji.

Wspomniane normy można stosować w dowolnym przedsiębiorstwie / instytucji. Normy zawierają szereg wymogów, do których przestrzegania firma jest zobowiązana, jeśli chce przekonać klientów o swojej ciągłej zdolności do utrzymania wysokiej jakości wyrobów i usług, prowadzić działalność dbając o oddziaływanie ze środowiskiem oraz dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i osób związanych z firmą. Przestrzeganie norm pozwala przedsiębiorstwom doskonalić swoje funkcjonowanie, jest też znakomitym narzędziem marketingowym.

Zespół Standardów Zarządzania proponuje konsultacje we wdrażaniu systemów zarządzania, audity konsultacyjne, jak też pełną gamę szkoleń związanych z tymi systemami, które organizuje tak w formie otwartej, jak i na wyłączne potrzeby firm.

Załączone pliki

wersja do drukuwersja do druku