Warsztat z przedsiębiorczego myślenia i działania - gra symulacyjna LearnSim ®

Najbliższe terminy

Podstawowym celem gry symulacyjnej LearnSim ® jest wykorzystanie wiedzy uczestników z zakresu zarządzania w planowaniu i prowadzeniu firmy w złożonym, ale wolnym od ryzyka środowisku, poprzez m.in.:

  • zrozumienie podstaw zarządzania;
  • zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce;
  • naukę podejmowania przedsiębiorczych decyzji w zespole;
  • rozwijanie efektywnych umiejętności komunikacyjnych;
  • podnoszenie kompetencji w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, pracy pod presją czasu;
  • wdrażanie nieszablonowego myślenia i działania;
  • rozpoznawanie czynników sukcesu i porażki w biznesie.

Szkolenie kierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, praktyków biznesu.

W LearnSim ® zarządzasz firmą średniej wielkości. Opracowując i wdrażając strategie biznesową konkurujesz z biznesowymi rywalami w produkcji i sprzedaży konsumenckich urządzeń technicznych na 5 rynkach. Grający w LearnSim ® podzieleni są na 3-4 kilkuosobowe zespoły, z których każdy jest samodzielną firmą, ale działają one na wspólnym, konkurencyjnym rynku. Podejmowane decyzje i osiągane wyniki finansowe mają wpływ na pozostałe zespoły.

Zespoły pracują na formularzach papierowych, dzięki czemu uczestnicy skupiają się ma meritum, a nie obsłudze komputera. Podejmowane decyzje wprowadzane są do programu komputerowego przez trenera, który pełni rolę coacha i moderuje przebieg gry.

LearnSim ® poprzez jasną prezentację i graficzne przedstawienie wyników ułatwia uczestnikom skoncentrowanie się na kluczowych decyzjach taktycznych i strategicznych.

Ze względu na wysoką modułowość, LearnSim ® może być skutecznie dostosowany do szerokiej gamy celów szkoleniowych, modyfikowanych zgodnie z wymaganiami klienta, co do czasu trwania i złożoności.

Więcej informacji.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Zarządzanie projektami w teorii i praktyce