AUDITOR WEWNĘTRZNY wg ISO 14001:2015 | doradca

AUDITOR WEWNĘTRZNY wg ISO 14001:2015

Najbliższe terminy

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów normy ISO 14001:2015. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy obserwują, a później przeprowadzają audit.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

 • podstawową terminologię i zasady systemu zarządzania środowiskowego,
 • interpretację wszystkich wymagań normy ISO 14001:2015,
 • zasady auditowania aspektów środowiskowych w procesach,
 • techniki auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rolę w systemie zarządzania środowiskowego,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe,
 • cały cykl auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • kompetencje auditora wewnętrznego,
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania wg ISO 19011:2011,
 • kodeks auditora, jego cechy i doskonalenie umiejętności.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, do pełnomocników systemu, specjalistów ochrony środowiska i pozostałych osób z kadry kierowniczej. Ogólna wiedza na temat technik i metod auditowania przydatna jest w różnych obszarach zarządzania.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku