Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

Najbliższe terminy

23.06.2020 - 24.06.2020 Gdynia Zgłoszenie do druku

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów normy ISO 14001:2015. Aby przeprowadzać je w profesjonalny sposób i ocenić skuteczność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, auditorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Większą część kursu wypełniają praktyczne ćwiczenia utrwalające poszczególne części materiału. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które są analizowane przez wykładowców – doświadczonych auditorów. W trakcie szkolenia uczestnicy przeprowadzają audit.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do osób, które są kandydatami na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, do pełnomocników systemu, specjalistów ochrony środowiska i pozostałych osób z kadry kierowniczej.

Ogólna wiedza na temat techniki metod auditowania przydatna jest w różnych obszarach zarządzania. Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania środowiskowego.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- zdobędą wiedzę na temat:

 • pojęć i zasad systemu zarządzania środowiskowego,
 • wymagań normy ISO 14001:2015,
 • wytycznych do auditowania wg ISO 19011,
 • zasad przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditu,
 • zasad auditowania aspektów środowiskowych w procesach,
 • technik auditowania – ich rodzaje i zastosowanie,
 • działań poauditowych w systemie zarządzania,
 • cyklu auditu wewnętrznego – analiza jego etapów,
 • cech i kompetencji auditora wewnętrznego.

- rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015,
 • przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditu, aby dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu,
 • stosowania skutecznych technik prowadzenia auditu,
 • oceny spełnienia wymagań systemu zarządzania środowiskowego - analizy i kwalifikacji wyników auditu: niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • pracy w zespole.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm