PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG ISO 9001:2015

Najbliższe terminy

27.03.2019 - 28.03.2019 Gdynia Zgłoszenie do druku
07.05.2019 - 08.05.2019 Gdynia Zgłoszenie do druku

Szkolenie jest kierowane zarówno do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Pełnomocnika jak również dla osób pełniących tę funkcję, które chcą uaktualnić oraz usystematyzować swoją wiedzę. Przy projektowaniu programu szkolenia przeanalizowaliśmy potrzeby i problemy, z którymi najczęściej w praktyce spotykają się osoby pełniące obowiązki Pelnomocnika.

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak:

 • 7 zasad zarządzania jakością;
 • szczególna rola przywództwa i zaangażowania pracowników;
 • Pełnomocnik: zadania, odpowiedzialność, rola w organizacji;
 • zarządzanie projektem wdrożenia - narzędzia planowania realizacji projektu, zakres systemu;
 • polityka jakości i cele jakościowe;
 • model procesu wg ISO 9001:2015; zarządzanie procesami – identyfikacja procesów organizacji, ich mapowanie, dokumentowanie, monitorowanie i pomiary;
 • tematy sprawiające najwięcej problemów:
 • zrozumienie Organizacji i jej kontekst;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • badanie satysfakcji klienta;
 • metody statystyczne;
 • koszty jakości;
 • reklamacje.
 • Udokumentowana informacja w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015: zasady nadzoru, wprowadzania zmian, zabezpieczania,
 • monitorowanie efektywności systemu zarządzania jakością – cykl audytu wewnętrznego, planowanie audytów procesów, działania korygujące i doskonalenie systemu zarządzania jakością;
 • przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe;
 • utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością – omówienie cyklu Deminga;
 • opór przed zmianą – jak diagnozować, jak sobie z nim radzić;
 • komunikacja i praca zespołowa;
 • czynniki decydujące o skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością- szanse i zagrożenia;
 • kiedy korzystać z pomocy zewnętrznej;
 • kontakty z firmą certyfikującą – audyty certyfikujące, sprawdzające.

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się ogólnym zrozumieniem zawartości, zastosowania i wdrażania normy ISO 9001.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm