Wymagania normy ISO 45001:2018

Najbliższe terminy

17.06.2020 - 17.06.2020 Gdynia Zgłoszenie do druku

Międzynarodowa Norma ISO 45001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest następcą dotychczasowej normy OHSAS 18001:2007. Jej nowa struktura i treść ułatwi Organizacjom zintegrowanie różnych norm systemów zarządzania oraz wykorzystanie tych norm do celów operacyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami normy ISO 45001 oraz ze zmienionymi wymaganiami względem dotychczasowego standardu OHSAS 18001:2007, aby umożliwić Państwu przygotowanie się do dostosowania obecnego systemu zarzadzania bhp do zaktualizowanej wersji wymagań lub do zastosowania w Organizacji wymagań normy ISO 45001 po raz pierwszy.

ADRESACI SZKOLENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, Pełnomocników, osób, które zajmują się koordynacją systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych i osób z kadry kierowniczej.

Nie jest wymagane wcześniejsze posiadanie wiedzy w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- zdobędą wiedzę na temat:

 • nowej terminologii,
 • struktury norm HLS (High Level Structure)
 • wymagań normy ISO 45001:2018,
 • szczególnej roli kierownictwa organizacji,
 • znaczenia zaangażowania pracowników,
 • znaczenia integracji systemu zarządzania bhp z procesami biznesowymi,
 • podejścia opartego na ryzyku,
 • podejścia procesowego,
 • zarządzania zmianą.

- rozwiną umiejętności dotyczące szczególnie:

 • interpretacji wymagań normy ISO 45001:2018,
 • określania kontekstu organizacji,
 • identyfikacji stron zainteresowanych,
 • identyfikacji ryzyk i szans,
 • zaplanowania dostosowania do normy ISO 45001 w swojej firmie.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm