Finansowanie inwestycji ze środków pomocowych

flaga EU
Siostrzane firmy DORADCA Consultants Ltd. i DORADCA Auditors wspólnie oferują pomoc w obsłudze skomplikowanych projektów inwestycyjnych dużej wartości. Wspieramy naszych klientów poprzez:
  • wskazanie optymalnego sposobu finansowania inwestycji, a przede wszystkim wyboru właściwego programu pomocowego,
  • przygotowanie studium wykonalności inwestycji / biznes planu ,
  • przygotowanie wniosku o dotację inwestycyjną,
  • występowanie w imieniu wnioskodawcy wobec instytucji decydujących o udzieleniu dotacji,
  • przygotowanie lub wsparcie służb finansowych wnioskodawcy – inwestora w obsłudze i rozliczaniu dotacji,
  • audyt wykorzystania środków pomocowych przeprowadzony przez biegłych rewidentów,
  • udział w wyborze dostawców / wykonawców na potrzeby inwestycji,
  • nadzór nad dokumentacją inwestycji,
  • przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji.

Warunki finansowe naszej pomocy zależą od wybranego przez klienta zakresu prac i są ustalane z każdym klientem indywidualnie.

wersja do drukuwersja do druku