Partnerstwo publiczno-prywatne

Co oferujemy?

  • doradztwo w zakresie koncepcji – czy stosować model PPP, jaki model – oparty na ustawie o PPP, ustawie o koncesji na roboty budowalne lub usługi, czy też ogólnych przepisach prawa, z tworzeniem czy bez tworzenia spółki celowej
  • analizy – instytucjonalne, finansowe, ekonomiczne (kosztów-korzyści), ryzyka, wrażliwości
  • doradztwo w ramach przygotowania i prowadzenia procedury wyboru partnera, udział w negocjacjach, ocenę ofert oraz ocenę przedsięwzięcia ex post

Przykładowe pytania, na które pomożemy znaleźć odpowiedź:

  • czy warto zastosować model PPP?
  • jaka formuła PPP i jakie warianty przedsięwzięcia będą najkorzystniejsza?
  • czy przedsięwzięcie będzie opłacalne – jako cały projekt, dla partnera publicznego, dla partnera prywatnego?
  • czy przy danych założeniach prawdopodobne jest zainteresowanie partnerów prywatnych? Czy partner publiczny osiągnie swoje cele? Jakie można zaproponować „warunki wstępne”?
  • jakie są kluczowe czynniki ryzyka przedsięwzięcia, jak je minimalizować?
  • na ile projekt jest wrażliwy na zmiany najważniejszych założeń?
  • jak przeprowadzić procedurę wyboru partnera?

Korzyści

Projekty PPP mogą realizować ważne cele publiczne, przy ograniczonym zaangażowaniu środków budżetowych. Z drugiej strony są one obciążone ryzykiem politycznym i społecznym. To powoduje, że muszą być przemyślane i dobrze przygotowane, a następnie przeprowadzone.  Profesjonalne wsparcie doradcze minimalizuje ryzyko, oszczędza czas i środki finansowe.

Do kogo kierujemy ofertę?

Do podmiotów publicznych, rozważających realizację przedsięwzięć rozwojowych lub świadczenie usług komunalnych w formule PPP, a także dla podmiotów prywatnych, planujących wejście w projekty PPP i poszukujących wsparcie ze strony firmy doradczej, dobrze znającej zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Uważamy, że kluczem do sukcesu przedsięwzięć PPP jest – obok odpowiedniego podziału zadań i ryzyka – uwzględnienie oczekiwań partnera, z którym projekt ma być realizowany.

Przykłady projektów PPP, w których braliśmy udział

Projekt zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, projekt zagospodarowania dolnego tarasu śródmieścia Sopotu (Centrum Haffnera), projekt zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Gdańsku, projekt zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Gniewie, projekt zarządzania molo i mariną w Sopocie w formule PPP, projekt budowy parkingów podziemnych w Gdańsku.

Zapraszamy do kontaktu:

Jarosław Zysnarski

tel. (58) 621 03 31

tel. (58) 621 91 86

jzysnarski(at)doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku