Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

Gdynia, 19.01.2017r.

DORADCA Consultants Ltd. zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta ds. poszerzonego modelu informacji o zawodach (PMIOZ) w celu realizacji projektu pt.

„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16
Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr 1/2017/DCL/RR

Dodatkowe informacje:
tel.: 58 621 91 86
e-mail: office(at)doradca.com.pl

Data publikacji: 30.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem według zasady konkurencyjności nr 1/2017/DCL/RR dot. pełnienia funkcji Eksperta ds. poszerzonego modelu informacji o zawodach (PMIOZ) w celu realizacji projektu pt.  „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” Nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16, chcieliśmy poinformować, iż spółka DORADCA Consultants Ltd. dokonała wyboru Wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Piotr Wróbel dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Instytut Organizacji i Zarządzania w Sopocie.

 


 

Gdynia, 05.01.2017r.

DORADCA Consultants Ltd. zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta ds. zawodoznawstwa w celu realizacji projektu pt.
„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Nr: POWR.02.04.00-IP.03- 00-006/16
Nr ogłoszenia: 1/2017/DCL/ZK

Dodatkowe informacje:
tel.: 58 621 91 86
e-mail: office(at)doradca.com.pl

 

Data publikacji: 17.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem według zasady konkurencyjności nr 1/2017/DCL/ZK dot. pełnienia funkcji Eksperta ds. zawodoznawstwa w celu realizacji projektu pt.  „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” Nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16, chcieliśmy poinformować, iż spółka DORADCA Consultants Ltd. dokonała wyboru Wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Stefan Michał Kwiatkowski dr hab. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Załączone pliki

wersja do drukuwersja do druku