J. Zysnarski - Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Referat wygłoszony na konferencji naukowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku "Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego", Białystok, 23 czerwca 2009 r.

Treść w załączonym pliku PDF poniżej.

wersja do drukuwersja do druku

Załączone pliki

Inne publikacje z grupy Baza wiedzy