Raport Strategic Trends 2013 - E-I Consulting Group

Na przełomie roku 2012 i 2013 E-I Consulting Group, z udziałem naszej firmy, przeprowadziła badanie strategicznych trendów, stojących przed podmiotami gospodarczymi w kontekście europejskim w 2013 roku. Inicjatywa ta miała na celu upamiętnienie 25 rocznicy utworzenia E-I Consulting Group.

Celem badania była identyfikacja strategicznych priorytetów firm europejskich - w poszczególnych krajach, uczestniczących w badaniach. Były to następujące kraje: Belgia, Czechy, Niemcy, Holandia oraz Polska. W sumie ankiety zostały wypełnione przez 457 podmiotów. Spółka Doradca była odpowiedzialna za polską część badania.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Baza wiedzy