Rynek usług doradczych 2013

Co kilka lat staramy się dokonać przeglądu rynku usług doradczych w zarządzaniu - na świecie, w Europie i w Polsce. Załączony materiał stanowi podsumowanie takiego badania, przeprowadzonego w roku 2013.

Strona tytułowa

W raporcie próbujemy zmierzyć się między innymi z nastepującymi pytaniami:

  • Jakie firmy dominują na rynku usług doradztwa w zarządzaniu - na świecie i w Polsce? Co zmieniło się w ostatnich latach?
  • Czy rynek usług doradczych powrócił do rozmiarów sprzed kryzysu lat 2008-2009?
  • Co naprawdę rozumie się pod pojęciem "usługi doradztwa w zarządzaniu" (ma to ogromny wpływ na oszacowanie wielkości rynku)?
  • Jaka jest struktura przychodów firm doradczych - pod względem grup klientów oraz rodzajów usług?
  • Jaka jest produktywność (przychody na zatrudnionego) firm doradczych na świecie i w Polsce?
  • Jakie trendy można zaobserwować wśród firm doradczych na polskim rynku?

W przypadku cytowania prosimy o podanie źródła.

wersja do drukuwersja do druku

Załączone pliki

Inne publikacje z grupy Baza wiedzy