Audyt finansowy przedstawicielstwa lub spółki w krajach b. ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś)

Na czym polega audyt finansowy

Zakres audytu będzie obejmował m.in. następujące elementy:

  • Audyt prowadzenia księgowości przedstawicielstwa lub spółki
  • Audyt rozliczeń wewnętrznych i efektywności kontroli wewnętrznej.
  • Audyt wyników finansowych działalności przedstawicielstwa
  • Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych oraz rozrachunków z pracownikami
  • Audyt prawidłowości rozliczeń z budżetem.
  • Analiza stosowania przez przedsiębiorstwo postanowień porozumienia zawartych pomiędzy Rządem FR i Rządem RP o zapobieganiu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku.

Audyt jest przeprowadzany przez współpracujących z nami audytorów lokalnych.

Korzyści

Przeprowadzenie audytu na Państwa zlecenie przez niezależnych ekspertów znających realia i ustawodawstwo krajów b. ZSRR ma nie tylko wymiar formalny ale przede wszystkim praktyczny – w sposób obiektywny informuje właściciela, czy jego przedsiębiorstwo jest prowadzone zgodnie ze sztuką i jego oczekiwaniami.

Audyt pozwoli wykryć nieprawidłowości zarówno w rozliczeniach wewnętrznych -z pracownikami i wspólnikiem, jak i zewnętrznych - z kontrahentami i budżetem. Wczesne wykrycie nieprawidłowości, wynikających często nie ze złej woli ale z niewiedzy lub braku właściwych kadr, pozwoli zapobiec stratom lub roszczeniom oraz restrykcjom ze strony fiskusa, które, jak wynika z naszych doświadczeń, zmusiły wiele firm do wycofania się z tych rynków.

Do kogo kierujemy ofertę?

Do firm, które posiadają przedstawicielstwo w krajach b. ZSRR lub są znaczącymi udziałowcami w spółkach joint venture z lokalnymi partnerami.

wersja do drukuwersja do druku