Sprawdzenie wiarygodności partnera z krajów b. ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan)

Co oferujemy?

Sprawdzenie potencjalnego, obecnego lub byłego partnera pod kątem:

  • jego stanu majątkowego,
  • wiarygodności,
  • stosunków z organami podatkowymi,
  • stosunków z klientami,
  • dotychczasowej działalności i sukcesów partnera np. jego dotychczasową, pozycję rynkową, efektywność w dystrybucji itd.

Sprawdzenie ma charakter jawny (za zgodą partnera). Jest to odmiana procedury due dilligence zawierającej audyt finansowy i prawny.
W sprawdzeniu, w zależności od potrzeb, braliby udział doświadczeni prawnicy i finansiści.

Korzyści

Uzyskana informacja może być podstawą do prowadzenia dalszych negocjacji z partnerem o jego roli w planowanym przedsięwzięciu oraz określenia dalszych kroków działań.
Uzyskaną informację można spożytkować zależnie od stosunków z partnerem i stopnia zaawansowania współpracy:

  • w przypadku partnera potencjalnego pomoże w jego wyborze lub w negocjacjach z nim
  • w przypadku partnera obecnego pomoże w renegocjacjach lub w pozbyciu się go
  • w przypadku partnera byłego pomoże w skutecznej egzekucji roszczeń

Do kogo kierujemy ofertę?

.... do firm, które w związku z działalnością na Wschodzie poszukują, posiadają lub posiadały partnera, o którym chciałyby posiadać wiedzę głębszą, świeższą i lepiej udokumentowaną niż z raportu wywiadowni handlowej.

wersja do drukuwersja do druku