Doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina, Uzbekistan itp.)

Na czym polega nasza oferta

Oferujemy pomoc w skutecznym nadzorowaniu przedsiębiorstwa funkcjonującego na Wschodzie, opartą o rzetelną informację uzyskaną z następujących źródeł:

 • Audyt prawny
 • Audyt finansowy
 • Diagnozę operacyjnego funkcjonowania firmy

Powyższe analizy wraz z rekomendacjami są przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia, według procedur gwarantujących wiarygodność, zgodność zarówno z prawem jak i z Państwa interesem.
Analizy te mogą wykryć zarówno niepokojące fakty jak i ujawnić nowe, niewykorzystane możliwości. Pomożemy wykorzystać te informacje zapewniając:

 • asystę prawników, specjalistów w dziedzinie finansów i organizacji biznesu
 • przeprowadzenie odpowiednich działań w imieniu właściciela

Istotę naszej usługi da się streścić w rosyjskim przysłowiu "dowieriaj, no prowieriaj".

Korzyści

Skuteczny nadzór pozwoli uniknąć większości zagrożeń związanych z zarządzaniem firmą „na odległość”. Poniżej wymieniamy niektóre z tych zagrożeń:

 • nieformalne układy niekorzystne z punktu widzenia firmy macierzystej,
 • odejście klientów niezadowolonych ze współpracy z firmą – utrata marki
 • wysokie kary nakładane przez urzędy skarbowe i celne na skutek źle prowadzonej dokumentacji,
 • potencjalne straty wynikające z umów podpisanych niezgodnie z prawem (co powoduje ich nieważność w przypadku sporów).

Skutkiem proponowanych działań będzie ponadto:

 • stworzenie procedur nadzoru
 • wzmocnienie dyscypliny i lojalności lokalnego menagementu i pracowników
 • wykorzystanie nieuświadomionych dotąd możliwości prawnych, organizacyjnych i rynkowych

Komu takie usługi są szczególnie potrzebne

Ofertę kierujemy do średnich i dużych firm, które posiadają własne przedstawicielstwa, spółki oraz udziały w spółkach z lokalnymi partnerami.

wersja do drukuwersja do druku