Doradztwo dla inwestujących na Wschodzie (Rosja, Ukraina, Uzbekistan itp.)

Co oferujemy?

Pomoc w profesjonalnym i bezpiecznym przygotowaniu inwestycji na Wschodzie:

 • analizę rynku i ryzyk wejścia
 • przygotowanie biznes planu inwestycji
 • doradztwo prawne (wybór odpowiedniej do zakładanej działalności koncepcji prawnej, audyt prawny potencjalnego partnera, przygotowanie dokumentów założycielskich itd.)
 • doradztwo finansowe (m.in. audyt finansowy partnera, doradztwo w zakresie finansowania transakcji).

Pomoc świadczą miejscowi specjaliści (m.in. prawnicy i księgowi) oraz polscy konsultanci mający długoletnie doświadczenie na rynkach wschodnich.

Korzyści

Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w fazie poprzedzającej bezpośrednie zaangażowanie się na nowym rynku minimalizuje ryzyko niepowodzenia oraz identyfikację ewentualnych problemów i opracowania strategii ich zapobiegania.

 • minimalizacja ryzyka
 • optymalizacja oferty
 • racjonalizacja działań organizacyjnych i prawnych
 • wybór właściwego partnera
 • redukcja kosztów i czasu

Chcemy aby z naszą pomocą uniknęli Państwo błędów, które już wiele inwestujących na Wschodzie firm popełniło i nadal popełnia.

Do kogo kierujemy ofertę?

...do firm, które rozważają inwestycje samodzielnie lub w formie joint venture z lokalnym partnerem.
...szczególnie do tych, które na rynkach Wschodnich:

 • nie mają doświadczenia
 • mają złe doświadczenia
 • nie mają pełnego zaufania do tamtejszych partnerów i instytucji

...do tych, które mają na Wschodzie sporo do zyskania ale i sporo do stracenia.
...oraz do tych, którzy do każdych działań, obojętnie na Wschodzie czy Zachodzie. podchodzą systematycznie i profesjonalnie.

wersja do drukuwersja do druku