Doradztwo rynkowe dla firm rozpoczynających eksport na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan itp.)

Na czym polega doradztwo rynkowe dla firm wchodzących na rynki wschodnie

Rozpoczynanie działalności na dowolnym rynku wymaga posiadania na jego temat wiarygodnej i kompleksowej informacji. W szczególności dotyczy to rynków wschodnich na temat których wiedza jest najmniej rozpowszechniona, a często wręcz fałszywa lub oparta na prymitywnych stereotypach.
W przygotowaniu wejścia na te nieznane i trudne rynki pomogą sprawdzone narzędzia pozyskania informacji i planowania m.in.:

  • plan rozwoju eksportu
  • analiza rynku (w tym identyfikacja potencjalnych partnerów) / kanałów dystrybucji / barier wejścia

oraz profesjonalne usługi, wykonywane przez tamtejszych specjalistów:

  • doradztwa prawnego (bezpośrednia asysta prawna, przygotowanie dokumentów prawnych, audyt prawny potencjalnego partnera itd.)
  • doradztwa finansowego (audyt finansowy partnera i w zakresie finansowania transakcji)

Korzyści

Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w fazie poprzedzającej wejście na rynek zwiększa prawdopodobieństwo tzw. „trafienia w dziesiątkę” ze swoim produktem lub usługą, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Pozwala też skrócić okres przygotowawczy i wyprzedzić konkurencję.

  • plan rozwoju eksportu pozwoli na systematyczne zaprogramowanie ekspansji na rynki wschodnie oraz przygotowanie ich szczegółowego budżetu i harmonogramu działań
  • analiza rynku (w tym identyfikacja potencjalnych partnerów) / kanałów dystrybucji / barier wejścia umożliwi przygotowanie właściwej oferty produktowej i cenowej, wybór optymalnych sposobów dystrybucji i sojuszników oraz uniknięcie skutków działań „na wyczucie”
  • doradztwo prawne - pozwoli na minimalizację ryzyka i wykorzystanie możliwości prawnych dla maksymalizacji korzyści
  • doradztwo finansowe (audyt finansowy partnera i w zakresie finansowania transakcji)

Komu takie usługi są szczególnie potrzebne

Ofertę kierujemy do firm, które rozważają rozwijanie eksportu na Wschód w sposób systematyczny i profesjonalny.

wersja do drukuwersja do druku